Introduction

Recently, we have seen renewed calls that conference submissions should not be posted on arXiv prior to acceptance. The main arguments of these calls are the following:

  • Why can’t you wait 3–6 months?
  • Double blind review becomes a single blind review, which reduces diversity and by some studies have shown…

По гарячих слідах після CVPR2020 збираю до купи думки про віртуальні наукові конференції.

Чи дорівнює віртуальна конфа реальній, чи ні? Давайте розбиратися.

CVPR складається з 3х складових — воркшопів, туторіалів та власне основної конференції.

Основна конференція — це презентація наукових результатів (статей) у вигляді постерів та доповідей.

Постер-сесія — це…

Кількість публікацій в галузі штучного інтелекту (ШІ) така, що ніхто не встигає пропрацювати всі. Чи не здається мені, що це якось неправильно?
Ні, не здається. Поясню чому.

Почну з того, що це — невідворотній процес у будь-якій галузі. Час енциклопедистів проходить, настає час все більш і більш вузьких спеціалістів. Давно…

Dmytro Mishkin

Computer Vision researcher and consultant. Co-founder of Ukrainian Research group “Szkocka”.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store